HYDNA MARINE SOLUTIONS

WE ARE HERE TO HELP


- AND IN A HURRY

HVORDAN? 


Det er mange som ønsker å hjelpe med å redde fjordene. Utfordringen er å se løsninger i sammenheng og sammenstille kompetanse på tvers av fagfelt. Hydna samler kunnskap og ressurser for å finne nye bærekraftige løsninger.


OPPDRAG 


"Samle aktører for å redde Oslofjorden ved å etablere en møtearena og sørge for at prosjekter gjennomføres"


  1. Samle aktører som har kunnskap, evner eller penger til å redde fjordene
  2. Etablere en arena der disse kan møtes og utvikle løsninger
  3. Lede noen av de mest lovende prosjektene


KONKRET 


Hydna AS ble etablert 1. mai 2019 i Oslo.

«Hydna skal ved bruk av norsk høyteknologi utvikle og fronte løsninger for omfattende miljøproblem.» Vedtekter Hydna AS 2019.


Hydna investerer i mindre prosjekter og aktiviteter. Deriblant: 


Fjordkoppen

Fjordkoppen er en miljøvennlig engangskopp uten plast. Nøkkelen ligger i beleggsteknologien. Koppene selges til bedrifter i Norge. Se www.fjordkoppen.no. 


Fjordpedal

Fjordpedal er en grønn pedalbåt som leies ut til badende i indre Oslo. Pedalbåten er et symbol på Hydna og bærekraftig aktivitet + bruk av fjordene. Se www.fjordpedal.no. 


Fjordskolen

Fjordskolen utvikler barn og unges innsikt og empati for marin natur, vekker håp og varig engasjement, og frigjør handlekraft for en bedre verden. Se www.fjordskole.no. 


Alt overskudd brukes for å videreutvikle miljøløsninger og aktiviteter.


FOLLOW US